Author Archives: Paweł Matner

Powięź — co to jest?

Wie­le  sły­szy się ostat­nio o powię­zi. Powięź to… , powięź tam­to.…, ale co to jest dokład­nie ta powięź?

/ Brak komentarzy

Powięź — co to jest?

Wie­le  sły­szy się ostat­nio o powię­zi. Powięź to… , powięź tam­to.…, ale co to jest dokład­nie ta powięź?

/ Brak komentarzy

Czy nawodnienie organizmu ma znaczenie?

Wie­le sły­szy się o zba­wien­nym dzia­ła­niu wody i słusz­nie, bowiem nasz orga­nizm skła­da się w 70% z wody, więc potrze­bu­je­my jej dużo, aby zdro­wo żyć. Istot­ny jest też fakt, że mózg jest w 90% zbu­do­wa­ny z wody.

/ 4 komentarze

Czy nawodnienie organizmu ma znaczenie?

Wie­le sły­szy się o zba­wien­nym dzia­ła­niu wody i słusz­nie, bowiem nasz orga­nizm skła­da się w 70% z wody, więc potrze­bu­je­my jej dużo, aby zdro­wo żyć. Istot­ny jest też fakt, że mózg jest w 90% zbu­do­wa­ny z wody.

/ 4 komentarze