Recenzje

Nike Lunarglide 3 — powrót spod szafy

Pięć dni temu, po dłuż­szej prze­rwie powró­ci­łam do regu­lar­nych, moc­nych tre­nin­gów. Wraz ze mną na ścież­ki bie­go­we powró­ci­ły (wygrze­ba­ne spod sza­fy) moje pierw­sze, pro­fe­sjo­nal­ne i w peł­ni uko­cha­ne buty bie­go­we — Nike Lunar­gli­de 3.

/ Brak komentarzy

Nike Lunarglide 3 — powrót spod szafy

Pięć dni temu, po dłuż­szej prze­rwie powró­ci­łam do regu­lar­nych, moc­nych tre­nin­gów. Wraz ze mną na ścież­ki bie­go­we powró­ci­ły (wygrze­ba­ne spod sza­fy) moje pierw­sze, pro­fe­sjo­nal­ne i w peł­ni uko­cha­ne buty bie­go­we — Nike Lunar­gli­de 3.

/ Brak komentarzy

Brooks Transcend – przekraczając granice

Trans­cend –  cza­sow­nik; z ang. – prze­kra­czać. Syno­nimy – wznieść się ponad, prze­wyż­szać, wyjść poza, wykra­czać poza, prze­kra­czać gra­nice.

/ Brak komentarzy

Brooks Transcend – przekraczając granice

Trans­cend –  cza­sow­nik; z ang. – prze­kra­czać. Syno­nimy – wznieść się ponad, prze­wyż­szać, wyjść poza, wykra­czać poza, prze­kra­czać gra­nice.

/ Brak komentarzy

Nike Lunarglide 6 – księżycowy test sentymentalny

Z ener­gią i szu­mem gór­skie­go stru­mie­nia prze­la­ły się przez moją gło­wę set­ki myśli i wspo­mnień, gdy dowie­dzia­łam się, że ponow­nie będę mia­ła oka­zję pobie­gać w fla­go­wym mode­lu obu­wia ze staj­ni Nike, jakim od kil­ku lat jest Lunar­gli­de.

/ Brak komentarzy

Nike Lunarglide 6 – księżycowy test sentymentalny

Z ener­gią i szu­mem gór­skie­go stru­mie­nia prze­la­ły się przez moją gło­wę set­ki myśli i wspo­mnień, gdy dowie­dzia­łam się, że ponow­nie będę mia­ła oka­zję pobie­gać w fla­go­wym mode­lu obu­wia ze staj­ni Nike, jakim od kil­ku lat jest Lunar­gli­de.

/ Brak komentarzy